Zorg onder de Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Sinds de invoering van de wet in 2007 hebben we honderden zo niet duizenden klachten en vragen van burgers behandeld. Burgers die hun weg niet konden vinden in het reguliere circuit van de Wmo en met hun handen in het haar zaten..

Projecten in uitvoering

  • Meldpunt Wmo Zwolle i.o.v. de gemeente Zwolle
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo Enschede
  • Ombudsfunctie Kampen
  • Werving, selectie en opleiding vrijwilligers voor:
    Clientondersteuning Wmo

 

 

 

Publicaties