Zorg

Alle vormen van zorg heeft onze aandacht. Of het nu om kortdurende zorg gaat zoals bij huisartsenzorg (basiszorg) of om aanvullende zorg (tandartsenzorg) of om langdurende zorg zoals bij wonen in een zorginstelling, of om zorg die onder gemeenten vallen zoals zorg vanuit de Wmo (huishoudelijke verzorging, maar ook jeugdzorg). 

De zorg verandert en kwaliteit van leven.
Wilt u meer weten/lezen over alle veranderingen in de zorg die gaande zijn? Daar zijn twee officiële websites voor in het leven geroepen en een voorlichtingsprogramma dat in iedere provincie wordt uitgevoerd.

Ga hier naar de website 'Zorg verandert'
Ga hier naar de website 'Mijn kwalteit van leven'