Werken aan Wensen

De methode stelt patiënten en cliënten in staat te zeggen wat er goed is en vooral wat er beter kan in de zorg en dienstverlening van de opdrachtgever. De methode werkt met groepen van 3 tot 12 deelnemers, geworven in samenwerking met de opdrachtgever, maar niet geselecteerd door de opdrachtgever. Geschikt voor alle soorten van zorg- en dienstverlenende processen vanuit gemeenten, zorginstellingen en zorgverleners.

Doel
Vraagverheldering waarbij negatieve en positieve ervaringen worden omgezet in wensen. Wensen die vertaald worden in verbetervoorstellen en actiepunten voor de opdrachtgever.

Werkwijze
De standaardopzet van de methode bestaat een open groepsgesprek, een focusgroep en het omzetten van wensen in actiepunten. Deze sessies worden begeleid door een ervaren en getrainde gespreksleider van BelangenOrganisatiesOverijssel. Een notulist maakt een uitvoerig verslag.

Resultaat
U ontvangt per bijeenkomst van ons een verslag en bovendien een eindrapport met Pluspunten en Wensen (= verbeterpunten) als resultaat van het ‘Werken aan wensen’ in uw organisatie, vertaald naar heldere conclusies en actiepunten.

Kosten
Op aanvraag