Wachtkameronderzoek

Wat verwachten patiënten en cliënten van het bezoek aan de huisarts, de specialist, de tandarts, het Wmo-loket, etc.?

Doel:
Het inventariseren van de verwachtingen van uw klant van het bezoek en van hun ervaringen achteraf.
Werkwijze:
Samen met de opdrachtgever worden onderzoeksvragen geformuleerd. In de wachtkamer stellen wij uw klanten deze vragen over hun verwachtingen van het bezoek.
Na afloop van het bezoek vragen wij de klant of het bezoek aan hun verwachtingen voldeed en wat er beter had gekund.
Resultaat:
U ontvangt van ons een rapportage met een omschrijving van de verwachtingen van uw klanten, een omschrijving van ervaringen in het onderzoek van de cliënten, en een analyse vanuit het cliëntenperspectief ten aanzien van de bevindingen in het onderzoek. BelangenOrganisatiesOverijssel formuleert in de rapportage aanbevelingen op basis van de analyse.
Kosten: 
op aanvraag.