Verzekeraars

Verzekeraars

Zorgbelang Overijssel (maar ook Gelderland en Groningen) en Menzis komen jaarlijks een aantal activiteiten overeen waarin de zorginkoop vanuit cliëntenperspectief een belangrijke plaats inneemt.Ook met Achmea worden projecten overeengekomen. De inzet is altijd: verbetering van de kwaliteit van zorg.