Jeugdzorg

Het betrekken van ouders en verzorgers bij het beleid is een taak van de gemeente bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet. Per 1 januari 2015 vallen alle vormen van jeugdzorg onder  de verantwoordelijkheid van gemeenten. Hiermee krijgen gemeenten veel meer taken in het regelen van de zorg voor jeugdigen en hun opvoeders.

Zorgbelang Overijssel ondersteunt gemeenten en instellingen om de participatie van kinderen, jongeren en (pleeg)ouders duurzaam vorm te geven.

Veel gemeenten en instellingen zijn het er over eens dat duurzame oplossingen op het gebied van jeugdhulp alleen tot stand komen met inbreng van de mensen om wie het gaat.
Maar hoe zorgt u als gemeente of instelling ervoor dat er mensen meedenken en dat uw klanten écht gehoord worden zodat de participatie ook daadwerkelijk meerwaarde voor u heeft.

Zorgbelang Overijssel is dé expert in Overijssel als het gaat om participatie.
lees verder

 

 

Publicaties

Publicaties