Spiegelgesprek

Spiegelgesprek

Een spiegelgesprek is een methode om patiënten /cliënten te betrekken bij het verbeteren van uw zorg- en dienstverlening.
In de binnenkring spreekt een groep van 5 tot 12 patiënten/cliënten de hun verwachtingen, ervaringen en ideeën over de zorg die zij krijgen of kregen. In de buitenkring luisteren zorgverleners mee. In een tweede ronde wordt één kring van beiden gevormd en worden de punten uit de eerste ronde met elkaar besproken. Klanten en medewerkers houden elkaar een spiegel voor.

Doel:
Cliënten en medewerkers werken samen aan het formuleren van verbeterpunten.
Werkwijze:
Een spiegelgesprek wordt begeleid door een gespreksleider van BelangenOrganisatiesOverijssel. Een notulist maakt een uitvoerig verslag. De geformuleerde verbeterpunten worden achteraf besproken en vormen het uitgangspunt voor een of meerdere verbeterprojecten.
Resultaat:
U ontvangt van ons een overzichtelijk verslag van de spiegelbijeenkomst. BelangenOrganisatiesOverijssel formuleert aanbevelingen in de vorm van duidelijke en uitvoerbare verbeteradviezen. Deze kunnen in een vervolg-gesprek besproken worden.
Kosten:
Op aanvraag