Signaleren

Het ophalen van signalen staat centraal in ons werk. Dat doen we door het uitvoeren van meldpunten zoals meldpunt Wmo en Meldpunt Jeugdzorg of
door het uitvoeren van focusgroepen, klantenpanels of meldweken.

Door een zorgvuldige en adequate registratie van deze signalen kunnen knelpunten in de zorg zichtbaar worden. Gemeenten en zorgaanbieders schakelen daarom Zorgbelang in om deze dienstverlening af te nemen.

Mijn kwaliteit van leven

De NPCF en het Nationaal Ouderenfonds (NOF) gaan samen met CSO, Mezzo, Per Saldo en Zorgbelang de komende vier jaar mensen tijdens de herziening van de langdurige zorg op grote schaal volgen en zichtbaar maken hoe het met hen gaat. Dat gebeurt via een landelijke ‘kwaliteitsmeter’ op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl.

Ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte en mantelzorgers, kunnen hun ervaringen en kwaliteit van leven in kaart brengen door een online-vragenlijst in te vullen. Wie daarbij geholpen wil worden (of geen computer heeft) kan hulp krijgen van een - hiervoor getrainde - vrijwilliger.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor hulp bij het invullen, laat het ons dan weten en stuur een mail naar info@belangenorganisatiesoverijssel.nl

Wilt u de vragenlijst invullen, ga dan naar

mijnkwaliteitvanleven.nl