Samenwerking en overlegvormen

Onze achterban, de vele patiëntenorganisaties, vrijwilligers in Wmo-raden, de lokale afdelingen ouderenbonden, de burger als zorgvrager: hun belangen vertegenwoordigen we gevraagd en ongevraagd in de volgende overleggremia:

Ambulancezorg Oost en RAV IJsselland
Bestuur Ziekenhuisgroep Twente
Bestuur Medisch Spectrum Twente
Clientenraad MST
Districts Huisartsenvereniging Twente

Zorgkantoor Twente
Zorgkantoor Deventer
Zorgkantoor Salland

Carinth Reggeland, thuiszorg
Livio, thuiszorg

Consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel
Inspectie voor de gezondheidszorg Zwolle

Izit, ict in de zorg