Rocov

ROCOV Twente en ROCOV Overijssel

Rocov (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) is een orgaan dat haar grondslag vindt in de Wet personenvervoer 2000.

In Overijssel zijn twee Rocov’s actief te weten Rocov Twente en Rocov Overijssel. Deze reizigersadviesraden hebben tot taak om namens de reizigers te adviseren over het openbaar vervoer in Overijssel.

Binnen het Rocov werken vertegenwoordigers van gehandicapten, ouderen, de vereniging Rover, de Oogvereniging (blinden en slechtzienden), de OVVK (Overijsselse vereniging van Kleine Kernen) en studenten samen om het openbaar vervoer te verbeteren en in stand te houden!

De provincie Overijssel is wettelijk verplicht een Programma van Eisen voor een nieuwe (of te verlengen) concessie en alle voorgenomen wijzigingen, waaronder tarieven, routes, dienstregeling en uitvoering van de concessie voor advies aan het Rocov voor te leggen. Zo nodig kan het Rocov ongevraagd adviseren.

SENtrum is vertegenwoordigd in het Rocov Twente en in het Rocov Overijssel.

Vertegenwoordigers Rocov West Overijssel:
A. (Antje) Doorenspleet
R. (Rik) Goedman
E. (Eddie) Prick  
K. (Klaas) Wierda             

Vertegenwoordigers Rocov Twente:
K. ( Klaas ) van Till
H. (Herman) Horsthuis
H. ( Herman) Burer ( reserve)