Regionaal expertteam

RET

Een RET is een Regionaal Expert Team dat bestaat uit afgevaardigden en ervaringsdeskundigen van verschillende regionale cliëntenorganisaties (zoals cliëntenplatforms, cliëntenraden en cliëntenorganisaties). Bij het RET-GGZ gaat het dan om ggz-cliëntenorganisaties en bij een RET Cure gaat het om ervaringdsdeskundigen uit patiëntenverenigingen. Een RET bestaat uit 6 tot 10 personen en is een blijvende groep, die de basis vormt van een regionale infrastructuur van cliëntenorganisaties, samen met Zorgbelang. De specifieke samenstelling van het RET kan afhankelijk van het onderwerp wisselen.

Samen met de medewerkers van Zorgbelang zorgen de deelnemers van een RET voor een deskundige inbreng bij de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Neem voor meer informatie contact op.