Regionaal Cliëntenplatform Jeugd

In IJsselland zijn de krachten al gebundeld

In de regio IJsselland hebben (pleeg)ouders regionaal krachten gebundeld om ambtenaren en wethouders in de regio IJsselland te adviseren over de regionale jeugdhulpverlening. Zij doen dit vanuit het Cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland.

Wat doet het Cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland

  • Het platform komt 5 maal per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst formuleert men 3 tot 5 adviezen voor de regio IJsselland.
  • Er worden goede voorbeelden uitgewisseld zodat deelnemers van elkaar kunnen leren en de goede voorbeelden ook in hun eigen gemeente/ instelling kunnen toepassen.
  • Het cliëntenplatform Jeugd IJsselland brengt nieuwsbrieven uit om anderen te informeren.

 Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen over het Cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met dhr J. Feenstra, 074-2500155 of j.feenstra@belangenorganisatiesoverijssel.nl