Raadplegen en participeren

De betrokkenheid van patiënten past in de ontwikkeling van vraaggericht werken waarmee een kwalitatief betere, efficiëntere en kosteneffectieve zorg bereikt wordt. Zorgverleners erkennen in toenemende mate het belang van patiënteninbreng; ze ervaren de kloof tussen wetenschappelijke literatuur en de dagelijkse praktijk. Zorgverzekeraars houden bij hun zorginkoopbeleid steeds nadrukkelijker rekening met de wensen en ervaringen van patiënten. Ook de overheid wil patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling stimuleren.

Niveaus van participeren

Er zijn verschillende niveaus waarop cliënten/patiënten/burgers betrokken kunnen worden bij uw (zorg)organisatie. Zorgbelang Overijssel organiseert al 25 jaar diverse vormen van cliëntenparticipatie, van incidentele raadpleging, focusgroep, cliëntenpanel, werkgroep of klankbordgroep tot regionale expertteams.. Zie publicatie: cliëntenparticipatie in beeld

Cliƫntenstoel

Met de cliëntenstoel organiseert u als zorgaanbieder continuiteit in cliëntenparticipatie, raadpleging of onderzoek. Jaarlijks wordt een bedrag overeengekomen waarvoor de adviseur cliëntenparticipatie ingeschakeld kan worden, bjvoorbeeld om mee te denken of uitvoering te geven aan een project. Dat kan het het organiseren en uitvoeren van een spiegelgesprek, een snelle online raadpleging of de ontwikkeling of evaluatie van een zorgpad met cliënten betreffen. Dit zijn zo maar wat voorbeelden, u kunt daar zelf een invulling aangeven. Ook de cliëntenraad zou ondersteuning door middel van de cliëntenstoel kunnen inhuren. De cliëntenraad bepaalt de opdracht, Zorgbelang voert uit.

Offerte op maat

Neem contact op adviseur cliëntenparticipatie Marja de Jong, mailto:m.dejong@belangenorganisatiesoverijsel.nl

Noot: de prijzen vermeld in de folders zijn een richtlijn en kunnen worden bijgesteld.

Publicaties