Nieuws

Terugblik symposium 30 maart

 Het symposium van PROO op 30 maart 2017 stond in het teken van activeren, verbinden en samenwerken. Zie bijlage

In veel gemeenten zijn inmiddels actieve seniorennetwerken tot stand gekomen die de algemene belangen van ouderen behartigen. Zij signaleren, analyseren, leggen verbindingen, onderhouden contacten met gemeentelijke instellingen en organisaties, zijn vertegenwoordigd in adviserende organen en staan in voor een goed functionerend ouderennetwerk. In een aantal gemeenten echter is dit nog niet gerealiseerd. PROO stimuleert ouderengroepen daar om te komen tot samenwerking om de belangen van ouderen beter te kunnen behartigen. Tegelijkertijd legt PROO de verbinding tussen alle Overijsselse ouderennetwerken.

symposium

Symposium Activeren, Verbinden en Samenwerken
Donderdag 30 maart 2017, 10.30-16.00 uur
Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden

Lees de uitnodiging bij lees verder