Participatieraad Ouderen Overijssel

SENtrum, het samenwerkingsverband van de ouderenorganisaties in Overijssel, heeft haar taken overgedragen aan de Participatieraad Ouderen Overijssel en wordt ondersteund door BelangenOrganisatiesOverijssel (BOO). De raad bestaat uit betrokken en deskundige senioren, zowel gebonden als ongebonden aan SENtrum.

Missie

Ouderen doen als volwaardige burgers mee in de Overijsselse samenleving.

Het doel van PROO is dan ook:
1. Het informeren en stimuleren van ouderen in Overijssel.
2. Het versterken en begeleiden van oudere vrijwilligers in Overijssel.
3. Het signaleren en agenderen van dreigende knelpunten voor ouderen in
    Overijssel, zowel beleidsmatig als in de praktijk van alle dag.

Vacatures

Bent u een enthousiaste, energieke senior (55+) die mee wil doen, hetzij als bestuurslid, hetzij in een van de werkgroepen, meldt u dan aan. Voor de functie van bestuurslid zoeken wij mensen met bestuurlijke kennis en ervaring en die beschikken over relevant netwerk. Voor de werkgroepen zoeken we betrokken senioren met kennis van en affiniteit met het thema van de betrokken werkgroep. Lees verder