KIds, centrum voor conductieve opvoeding

Vereniging voor ouders van kinderen die lijden aan cerebrale parese. Doel: het aanbieden van conductieve opvoeding, kortdurende intensieve trainingen, trainingen met een repeterend karakter, begeleiden van ouders in de vorm van ouder-kind groepen, het organiseren van zomerscholen en trainingen, het verzamelen van informatie en verwerven van specifieke kennis.

Contactgegevens

info@conductieveopvoeding.nl