Afasie Vereniging Nederland (AVN)

De AVN wil het welzijn bevorderen van mensen met afasie en hun familieleden. De AVN tracht dit doel te bereiken door o.a.: - Het leggen en instandhouden van contacten met en tussen mensen met afasie en hun familieleden - Het geven van informatie aan leden en belangstellenden - Het bewust maken van 'het grote publiek' van wat afasie is en wat dat betekent voor afatici en hun familie

Contactgegevens

hsgrotens@hotmail.com