Psoriasis Federatie Nederland (PFVN) Centraal Nederland

De PFN is opgericht om de belangen te behartigen van mensen met psoriasis. De PFN bevordert onder andere het lotgenotencontact en geeft voorlichting aan mensen met psoriasis, hulpverleners en andere belangstellenden. De PFN geeft (juridische) adviezen over financiële regelingen. De PFN heeft een DVD ontwikkeld over psoriasispatiënten. Deze kunt u bestellen bij onderstaande contactpersonen.

Contactgegevens

jamdepunder@planet.nl