Provinciale Vereniging, Samen Verder voor CVA

De CVA-vereniging 'Samen Verder' is een vereniging die de belangen behartigt van mensen die een beroerte (CVA) hebben doorgemaakt en hun partners. De doelstelling van 'Samen Verder' is: de zelfstandigheid van mensen met een CVA bevorderen, en de belangen van haar leden en van CVA-getroffenen en hun partners in het algemeen te behartigen.

Contactgegevens

hooiveld.h@gmail.com