Fybromyalgiepatiƫnten Nationale Vereniging (FES) Overijssel

F.E.S. staat voor Fibromyalgiepatiënten Eendrachtig Sterk. De vereniging helpt de patiënten daar waar zij kan in omgaan met pijn en moeilijkheden die met deze ziekte gepaard gaan. De FES brengt lotgenoten met elkaar in contact door het organiseren van huiskamerbijeenkomsten. Zij geeft voorlichting en organiseert zwemgroepen voor fybromyalgiepatiënten.

Contactgegevens

flipkramer@gmail.com