Epilepsievereniging Nederland Gewest Middenoost

De EVN geeft informatie over (het omgaan met) epilepsie en behartigt de belangen van mensen met epilepsie. Het verbeteren van de positie van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op individueel, maatschappelijk, medisch en economisch gebied door: - Het geven van informatie; - Het bevorderen van opvang en begeleiding, door middel van lotgenotencontact; - Het behartigen van belangen van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Contactgegevens

Middenoost@epilepsievereniging.nl