Diabetes Vereniging Oost Nederland & Oost Achterhoek

De DVN (Diabetesvereniging Nederland) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes en ondersteunt hen in hun streven een normaal en actief leven te leiden. Daarom organiseert de DVN onder andere schriftelijke en mondelinge cursussen, gespreksavonden en symposia en geeft - individuele- voorlichting in de breedste zin van het woord. Werkgroepen zetten doelgroepgerichte activiteiten en informatieve bijeenkomsten op touw. Verspreid over het land bevinden zich ongeveer 275 Diabetes Informatie Posten (DIP's). Deze worden bemand door ervaringsdeskundigen die mensen met diabetes en de mensen in hun directe omgeving met raad en daad terzijde kunnen staan. Het streven van al deze initiatieven is om mensen met diabetes zodanig op weg te helpen dat ze hun behandeling grotendeels in eigen hand kunnen nemen (uiteraard met een team van artsen en deskundigen achter zich).

Contactgegevens

henkplas@gmail.com