Cliƫntenraad Tactus verslavingszorg

Tactus heeft een Centrale Cliëntenraad en lokale Cliëntenraden. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten door middel van inspraak en door er op toe te zien dat cliëntenrechten worden nageleefd.

Contactgegevens

clientenraad@tactus.nl