Opdrachtgevers

Zorgaanbieders

Thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingsorganisaties in de VG, GGz, en ouderenzorg, ziekenhuizen, huisartsen in een gezondheidscentrum, apotheken, fysiotherapeuten, gemeenten, rijksoverheidsinstellingen en zorgverzekeraars. Kijk of uw zorgaanbieder het cliëntenperspectief via Zorgbelang Overijssel organiseert.

Onze opdrachtgevers in de zorg zijn o.a. Medisch Spectrum Twente Ziekenhuisgroep Twente Röpcke Zweersziekenhuis Hardenberg Isalakilinieken Thuiszorgservcie Nederland Icare Carinova TriviumMeulenbeltzorg Netwerk Palliatieve Zorg

Gezondheidscentrum Weemelanden Gezondheidshoes Enschede Gezondheidscentum IJsselmuiden Gezondheidscentrum Veldpoort

Apotheken

Gemeenten

ar zou je wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Want wat gaat de burger die zo nu en dan zorg, of structureel zorg nodig heeft, ervaren na de transitie? Verschillende gemeenten hebben in het verleden, maar ook nu nog, een meldpunt hiervoor ingezet.

Zo heeft de gemeente Zwolle al enige jaren een een meldpunt Wmo en een meldpunt vervoer ondergebracht bij Zorgbelang Overijssel. Ieder kwartaal of halfjaar ontvangt de beleidsambtenaar een rapportage met de ontvangen meldingen en aanbevelingen vanuit cliëntenperspectief.

Meer weten over cliënteninbreng of - ervaringen, burgerpartipatie, ondersteuning WMo-raden of meldpunten? Zie contactgegevens.

Verzekeraars

Zorgbelang Overijssel (maar ook Gelderland en Groningen) en Menzis komen jaarlijks een aantal activiteiten overeen waarin de zorginkoop vanuit cliëntenperspectief een belangrijke plaats inneemt.Ook met Achmea worden projecten overeengekomen. De inzet is altijd: verbetering van de kwaliteit van zorg.

Projecten in 2014 zijn: regionaal expertteam GGZ (Menzis) samenwerking Zorgbelangen-Menzis signalering van knelpunten in de zorg Pilot: Toetsing zorgplan in de V&V Projecten in 2014 met Achmea zijn nog in ontwikkeling

Samenwerking en overlegvormen

Onze achterban, de vele patiëntenorganisaties, vrijwilligers in Wmo-raden, de lokale afdelingen ouderenbonden, de burger als zorgvrager: hun belangen vertegenwoordigen we gevraagd en ongevraagd in de volgende overleggremia:

Districts Huisartsenvereniging Twente Bestuur Ziekenhuisgroep Twente Bestuur Medisch Spectrum Twente Clientenraad MST Ambulancezorg Oost en RAV IJsselland
Menzis Zorgkantoor Achmea Zorgkantoor Zorgkantoor Salland

Carinth Reggeland, thuiszorg Livio, thuiszorg
Consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel Inspectie voor de gezondheidszorg Zwolle

Izit, ict in de zorg