Onderzoek

Is het zorgplan wel echt van de cliënt? Zijn de medewerkers van het Wmo-loket cliëntgericht? Is de klachtenregeling wel transparant en toegankelijk?

Voor deze en andere onderzoeksvragen zijn er verschillende methoden beschikbaar. Zie linkermenu.
Vanuit onze kennis en ervaring denken we graag met u mee.

noot: prijzen die vermeld worden in de folders zijn een richtlijn en kunnen bijgesteld worden.

Publicaties