Ondersteuning

Gemeenten maken zich sterk voor een goed (werkend) Wmo-beleid. Daarbij kunnen ze wel wat ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld bij het toetsen van beleid of het vroegtijdig signaleren van knelpunten in beleid. Maar ook de toegankelijkheid van de voorzieningen en adequate zorg is belangrijk om te monitoren.

Zorgbelang Overijssel biedt verscheidene vormen van ondersteuning aan, ieder met een specifiek eigen doel en opdrachtgever.

Zie hiernaast wat de mogelijkheden zijn zoals meldpunt Wmo of meldpunt jeugdzorg ter ondersteuning van de taken van gemeenten.
Voor Wmo en/of  participatieraden organiseren we cursussen en kunnen we hen ondersteunen in de uitvoering van hun werk.