Vragen en klachten

Voor vragen en klachten over de zorg

Adviespunt Zorgbelang Overijssel helpt jaarlijks ruim 1000 mensen op weg die, op de een of andere manier, een vraag hebben over zorg, een probleem ervaren met een zorgaanbieder, verzekeraar of Wmo-loket, of niet weten hoe zij een klacht kunnen indienen.

T: 074-291 35 97 of via adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl of via het meldingsformulier op Adviespunt Zorgbelang

Vragen en klachten over de zorg?

Adviespunt Zorgbelang

Adviespunt Zorgbelang