Ervaringen delen

Wat kan ik met mijn ervaring doen?

Deel uw ervaringen met ons. Dat kan op verschillende manieren. Kijk wat bij u past. Ervaringen zijn adviezen voor verbetering van kwaliteit.

Dat kan zijn in ons Epanel of als lid van een regionaal expertteam GGZ of jeugdzorg, maar ook in een focusgroep of cliëntenpanel. Of bij een lotgenotencontact of patiëntenvereniging?