Meldpunten en ombudsfuncties

Ombudsfunctie gemeente Kampen

Per 1 januari 2015 is de zorg, hulp en ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Kampen veranderd. Door invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet heeft de overheid de taken op het gebied van jeugd, zorg en werk en inkomen bij de gemeenten neergelegd.
Samen met maatschappelijke partners organiseert de gemeente Kampen zorg en ondersteuning dichterbij en meer op maat voor haar inwoners. Bij zo’n complexe verandering en bij de uitvoering van zoveel nieuwe taken zal niet iedereen altijd even tevreden zijn. Gezamenlijk worden dan oplossingen gezocht. 

Mocht er dan toch iets misgaan dan kunnen inwoners van Kampen contact opnemen met de Ombudsfunctie Kampen. U kunt hier het contactformulier invullen of een e-mail sturen naar ombudsfunctiekampen@zorgbelang-overijssel.nl of ons bellen op 074-291 35 97.

Meldpunt Wmo gemeente Zwolle

Voor burgers in Zwolle die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zoals Wmo-taxivervoer, Wmo-huishoudelijke hulp, gebruik van voorzieningen als een scootmobiel of traplift.
Dit meldpunt is door de gemeente Zwolle overeengekomen met Zorgbelang Overijssel, om goed zicht te kunnen houden op de werking van de Wmo en Wmo-ver

Bel 074-291 35 97 of ga direct naar het meldingsformulier