Meldpunt voor lokale initiatieven

Initiatieven in dorpen, buurten en wijken: samen kom je tot verrassende resultaten!

Het gonst in Overijssel van de initiatieven, bedacht, opgezet en uitgevoerd door ouderen. Op het gebied van zorg, welzijn, wonen en vervoer bijvoorbeeld. Zo wordt ervoor gezorgd dat kwetsbare ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen, zijn er eettafels voor wijkbewoners, ontstaan er zorg- en energiecoöperaties, worden vraag en aanbod op allerlei gebieden gekoppeld en worden er verrassende oplossingen bedacht voor vervoersproblemen. Doordat ouderen eigen kracht, ervaring en  inventiviteit,  kortom alles waar ze goed in zijn, inzetten komen er geweldige initiatieven van de grond. Samen met andere ouderen, in samenwerking tussen jong en oud, al of niet met andere organisaties of met de gemeente erbij. Lees verder