Meldpunt jeugd

Luisteren naar de jeugd

Er verandert veel in de jeugdhulpverlening. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle zorg en hulp aan kinderen en jongeren.

Aan de zorg voor kinderen en jongeren wordt veel aandacht besteed. Er wordt belangrijk en goed werk verricht. Ondanks deze inspanningen gaan er soms dingen mis en is er veel onzekerheid bij jongeren en hun (pleeg)ouders over de zorg en hulp. 

Het is belangrijk dat jongeren en (pleeg)ouders een plek hebben waar zij hun signalen, klachten en ideeën kunnen neerleggen en waar naar hen geluisterd wordt. De zaken worden geïnventariseerd om ze vervolgens met die partijen te bespreken die voor verandering kunnen zorgen. 

Adviespunt Zorgbelang Overijssel kan hierin voorzien door het instellen van een meldpunt jeugdzorg. Wilt u als gemeente gebruik maken van dit meldpunt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.