Langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Het kabinet wil per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) invoeren. Deze wet vervangt de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling.

Voor de juiste en laatste informatie verwijzen wij naar de rijksoverheid en naar de 'Informatieve websites' in het linkermenu.

Projecten

Onze projecten zijn:

 • 'Programma 'Positieverbetering cliënt op eigen zorgplan'
  Een traject waarin de zorgplansystematiek in de GZ en GGz getoetst wordt op een aantal onderdelen. We gaan in gesprek met cliënten en verwanten over hun betrokkenheid bij het eigen zorgplan en met begeleiders over het werken met het zorgplan.
 • Welzijnskeur
  Een methode voor cliëntenraden Verpleging&Verzorging om:
  a) in gesprek te komen met hun achterban over het welzijnsbevinden;
  b) in kaart te brengen hoe het 'wel'mensen zich voelen;
  c) om van hieruit aanbevelingen voor verbeteringen te kunnen doen.
 • Ontwikkeling toetsing zorplansystematiek voor de Verpleging&Verzorging
  een project in ontwikkeling genomen en uitvoering in sep-dec 2014. Een afgeleide van het project 'Positieverbetering cliënt op eigen zorgplan'

Zie onze opdrachtgevers

 

 

Publicaties