Klachtenmanagement (Wkkgz)

Grip op de Wkkgz

Iedere zorgverlener/zorgaanbieder is wettelijk verplicht een laagdrempelige klachtenregeling en een onafhankelijke klachtenfunctionaris te hebben.
Dit is vastgelegd in de nieuwe Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2016.

Zorgbelang Overijssel biedt ondernemers in de zorg, van zelfstandige tot grotere praktijken of instellingen, verschillende mogelijkheden van ondersteuning aan bij het voldoen aan de uitvoering volgens de Wkkgz.

Kiest u bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een klachtenbeleid waarin de elementen bewustwording, visie, beleid, proces, cultuur en monitoring onderdelen zijn om te komen tot een integraal klachtenbeleid?

Of gaat de behoefte meer uit naar een eerste opvang van de cliënt met zijn vraag of klacht, een dagelijkse bereikbaarheid en voorlichting aan de cliënt over de klachtenregeling of al een eerste advies en/of het informeel in behandeling nemen van de klacht door de klachtenfunctionaris.
Er zijn diverse mogelijkheden en die stemmen wij graag op uw behoefte af.
Vraag naar de mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de abonnementsvorm voor zzp' ers in de zorg of kleine zorgpraktijken.

Laagdrempelige klachtenopvang

Het Adviespunt Zorgbelang vangt al tientallen jaren de klachten van cliënten over zorgaanbieders in de regio op. Vanuit de visie dat de klacht zo dicht mogelijk bij de bron waar deze is ontstaan wordt opgelost, bespreken we met de cliënt een scala aan oplossingsrichtingen. Onze inzet is de klachtenopvang en oplossingrichting zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Een adequate klachtenopvang start altijd met een gedegen inventarisatie van de klacht of probleem waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. Van belang is dat beide partijen vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris waardoor objectief het probleem in kaart kan worden gebracht. Dit bevordert de ruimte voor herstel van de relatie en vertrouwen tussen de zorgverlener en de cliënt.  

  

Adviespunt Zorgbelang Overijssel

Vanuit dit adviespunt organiseren in wij in opdracht van onze opdrachtgevers diverse diensten zoals ombudsfuncties Sociaal domein, professionele onafhankelijke clientondersteuning voor cliënten in de Wet langdurige zorg en Sociaal domein. In sommige gemeenten organiseren wij dit op verzoek van de gemeente met ervaringsdeskundige vrijwillige cliëntondersteuners die hiervoor intern worden geschoold.