Klachtenafhandeling

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten rond de uitvoering van de Wmo- taken. Het gaat over de uitvoering van de, door de gemeente aanbestede, maatschappelijke ondersteuning door zorg- en welzijnsorganisaties (uitvoerders) indien deze niet naar tevredenheid van de burger verlopen is. Gemeente kunnen deze taak uitbesteden aan een externe instantie.

Door het uitbesteden van de opvang en verwerking van klachten worden knelpunten en tekortkomingen snel opgespoord en cliënten worden snel gehoord.

De klachtenopvang is voor cliënten onafhankelijk en laagdrempelig. Door deze constructie wordt de gemeente ontlast. De signalen worden integraal gebundeld waardoor de gemeente inzicht in alle knelpunten krijgt.