Inventariseren

Theoretisch beleid omzetten in praktische mogelijkheden.

Bij elke vraag past een antwoord, afgestemd op de eigen situatie. Standaardoplossingen  bestaan niet, maar telkens opnieuw het wiel uitvinden is ook niet nodig. Er zijn succesfactoren die altijd werken en de ervaring leert dat er ook valkuilen zijn om te ontwijken, afraders waarvoor je elkaar kunt waarschuwen. Met tips van anderen kun je op ideeën komen en er je voordeel mee doen in je eigen dorp of wijk.

De Participatie Raad Ouderen Overijssel (PROO) aan de slag met lokale initiatieven in Overijssel. Dat betekent:

  • inventariseren wat er al is en wat op stapel staat;
  • kennis delen en verspreiden via ons kenniscentrum;
  • ervaringen van ouderen die erbij betrokken zijn uitwisselen, zodat anderen inspiratie opdoen en dicht bij huis over informatie (materiaal) kunnen beschikken. 

Kortom, we bundelen  de resultaten Overijssel-breed en stellen ze beschikbaar aan alle ouderen die met inzet van de eigen kennis en ervaring, samen met anderen aan het werk gaan voor de samenleving.

Om te kunnen inventariseren is het nodig, dat er zoveel mogelijk lokale initiatieven bij ons aangemeld worden (burgerinitiatief, project opgezet door ouderen om een maartschappelijke vraag op te lossen). Bijvoorbeeld op het gebied van zorg (vraag en aanbod koppelen), een klussen- of boodschappendienst, een wijkmoestuin, een initiatief op het gebied van vervoer, ict, welzijn of wonen. Voor ouderen, maar ook initiatieven waarin jong en oud samenwerken.

Wilt u uw initiatief, project of plan bij ons aanmelden? Of het ons laten weten als er bij u in de buurt of regio een lokaal initiatief bestaat.

Digitaal aanmelden kunt u hier doen

Per post aanmelden:
Stap 1: print het formulier uit de bijlage hieronder uit en vul uw initiatief hierop in.
Stap 2: stuur het per post op naar :

BelangenOrganisatiesOverijssel
t.a.v. PROO
P/a Kievitstraat 9
7559 AP Hengelo

Aanmeldingformulier voor verzending per post