Gemeenten

Gemeenten en de organisatie en inkoop van zorg

Daar zou je wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Want wat gaat de burger die zo nu en dan zorg, of structureel zorg nodig heeft, ervaren na de transitie? Verschillende gemeenten hebben in het verleden, maar ook nu nog, een meldpunt hiervoor ingezet.

Zo heeft de gemeente Zwolle al enige jaren een een meldpunt Wmo en een meldpunt vervoer ondergebracht bij Zorgbelang Overijssel. Ieder kwartaal of halfjaar ontvangt de beleidsambtenaar een rapportage met de ontvangen meldingen en aanbevelingen vanuit cliëntenperspectief.

Meer weten over cliënteninbreng of - ervaringen, burgerpartipatie, ondersteuning WMo-raden of meldpunten? Zie contactgegevens.