Geestelijke gezondheidszorg

Regionaal Expertteam

Onderzoek door Regionale Expert teams naar FACT in 2014 en 2015.
Lees hier het resultaat per november 2015.

Eerst een uitleg:
FACT (Flexibele Assertive Community Treatment) is een model binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Zie hieronder meer uitleg over wat FACT is.

RET staat voor Regionale Expertteams van afgevaardigden van verschillende regionale cliëntenraden, cliënten- en familie/
verwantenroganisaties.
In 2014 en 2015 hebben zeven RETTeams bij veertien GGz-instellingen onderzoek gedaan naar de ervaringen met de zorg zoals geboden door FACTteams.

Hieronder kunt u in de FACTsheet lezen wat de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn. Deze zijn in de vorm van basisvoorwaarden en aanbevelingen voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliëntenraden opgesteld. De citaten in de tekst zijn afkomstig uit de interviews en verdiepende gesprekken.

Voor contact over deze expertteams in Overijssel: Rienke Vedders-Dekker

FACTsheet

Download de FACTsheet

Wat is FACT?

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is een model binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). FACTteams bieden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en problemen op meerdere levensgebieden langdurige multidisciplinaire en outreachende zorg en behandeling thuis. De teams behandelen, begeleiden en ondersteunen cliënten in hun herstel. Als mensen stabiel zijn, begeleidt een casemanager hen individueel. Bij een dreigende crisis begeleidt het hele team de mensen intensief.

Het hoofddoel van FACT is om ervoor te zorgen dat mensen met ernstige en langdurige psychiatrische aandoeningen kunnen meedoen in de maatschappij op een wijze die hen zelf aanspreekt en die veilig voor hen is. Cliënten leren hoe ze het beste met hun aandoening kunnen omgaan en
voor zichzelf kunnen zorgen. Met hen werkt het team aan een leven met een zinvolle dagbesteding, werk, sociale betrokkenheid en (meer) meedoen in de samenleving.

FACTteams werken samen met familie, wijkgericht en met andere organisaties in de wijk.

Publicaties