Focusgroep

Focusgroep

Een focusgroep is een vorm van kwalitatief onderzoek. Door een ervaringsdeskundige groep van zo’n 7 tot 15 personen wordt uitvoerig van gedachten gewisseld over een afgebakend thema, bijvoorbeeld:

-            het aanbod van een thuiszorgorganisatie;
-            de kwaliteit van een verpleegafdeling;
-            de service en dienstverlening van een apotheek;
-            de werkwijze van een Wmo-loket;
-            of het beleid van een wooncorporatie.

Doel:
Het vergaren van verdiepende informatie van een gebruikersgroep over een afgebakend thema ter verbetering van beleid of dienstverlening.
Werkwijze:
Een focusgroep wordt begeleid door een ervaren gespreksleider van  BelangenOrganisatiesOverijssel. Een notulist maakt een uitvoerig verslag. Afhankelijk van het thema en de gewenste diepgang kunnen meerdere focusgroepen over hetzelfde thema worden georganiseerd.
Resultaat:
U ontvangt van ons per thema een uitgebreide rapportage. Heldere conclusies worden gebaseerd op de resultaten van de bijeenkomsten. BelangenOrganisatiesOverijssel formuleert duidelijke en uitvoerbare aanbevelingen.
Kosten:
Op aanvraag