Diensten

Meldpunt/Ombudsfunctie

Ombudsfunctie Kampen
Voor inwoners van Kampen die onverhoopt toch een probleem of klacht hebben ten aanzien van de Wmo.
U kunt hier het contactformulier invullen of een e-mail sturen naar ombudsfunctiekampen@zorgbelang-overijssel.nl of ons bellen op 074-291 35 97.

Melpdunt Wmo Zwolle
Voor burgers in Zwolle die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zoals Wmo-taxivervoer, Wmo-huishoudelijke hulp, gebruik van voorzieningen als een scootmobiel of traplift.

Bel 074-291 35 97 of ga direct naar het meldingsformulier

Raadplegen en participeren

Vanuit 25 jaar kennis en ervaring zijn wij professionals in het organiseren van cliëntenraadpleging en -participatie. Vele methoden staan ons ter beschikking. Wat past bij uw organisatie, wat is uw doel? Wat kunnen wij voor u betekenen? Zie hier de mogelijkheden

 

Onderzoek

Zorgplan, Zorgplansystematiek, Zorgproces, Zorgpad

Het toetsen van een zorgplansystematiek, interviews met cliënten over hun eigen inbreng of ervaring in het zorgplan of zorgproces, verbeterprocessen inzetten met inbreng van ervaringsdeskundige patiënten? Zorgpaden ontwikkelen of innoveren in een ziekenhuis of gezondheidscentrum in samen met cliënten? Lees hier verder hoe wij dat voor u kunnen uitvoeren.

Ondersteuning en cursussen Wmo

In gemeenten en de zorgsector worden cliënten/burgers/specifieke doelgroepen vertegenwoordigd door cliëntenraden, Wmo-raden of participatieraden.
Specifiek voor hen hebben wij een ondersteuningsaanbod ontwikkeld zoals de introductiecursus voor nieuwe leden van een Wmo- raad. Lees verder

 

Regionale expertteams

Een Regionaal Expert Team (RET) is een methodiek waarbij patiënt- of cliëntvertegenwoordigers samen met de opdrachtgever werken aan patiëntgerichte zorg, zowel inhoudelijk (zorgaanbieder / zorgpaden) als bij de inkoop van zorg (zorgverzekeraar).

De Zorgbelangorganisaties spelen hierin een centrale rol. De Regionale Expertteams worden ingezet in/door Zorgbelang Overijssel, Groningen, Gelderland en Cliëntenbelang Utrecht.

In Overijssel zijn er twee RET's GGZ voor de inkoop van zorg (Achmea en Menzis)