E-panel

Neem deel aan het E-panel

 

Word lid

Het epanel van Zorgbelang Overijssel is door de samenwerking met Overijssel Platform VG, Platform Mantelzorg Overijssel en SENtrum ouderen vertegenwoordigd door de Participatie Raad Ouderen Overijssel steeds meer een afspiegeling van de maatschappij aan het worden.

Iedereen kan zich aanmelden voor het epanel maar met name is het interessant voor die mensen die geïnteresseerd is in zorg en welzijn en een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de zorg. Als lid van het e-panel krijgt u zo'n twee à vier keer per jaar een verzoek om mee te doen aan een enquête. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van een regionaal of landelijk thema of actuele gebeurtenis. Als u zich aanmeldt kunt u aangeven welke onderwerpen uw interesse hebben, maar dat hoeft niet. Uw inbreng wordt gebruikt om de kwaliteit en aanbod van zorg en welzijn te verbeteren. Daarnaast kunt u aangeven welke informatie over zorg en welzijn u graag zou willen ontvangen.