Bemiddeling

Indien de burger in de dialoog met de gemeente over zijn (hulp)vraag er niet uitkomt of in een later stadium wanneer de aangeboden zorg- of dienstverlening niet naar verwachting of wens verloopt en de burger niet op eigen kracht met betrokkenen het probleem op kan lossen wordt de burger intensief ondersteund en begeleid bij de verduidelijking van zijn klacht. Tevens bieden we de diensten van een laagdrempelige en onafhankelijke bemiddeling aan met als doel om eventuele geschillen via deze weg tot een oplossing te brengen.

Deze diensten zijn van belang om de juridisering in de relatie gemeente-burger tegen te gaan.