Belastingservice

Hulp bij de belastingaangifte

KBO - PCOB
Al enige jaren kunnen leden van de ouderenbonden in Overijssel hulp ontvangen bij het invullen van de belastingaangifte. De belastingservice van ouderenbonden wordt uitgevoerd volgens het volgende principe 'Voor leden door leden' . Het is een service die verleend wordt aan leden van de ouderenbonden en die uitgevoerd wordt door leden van de ouderenbonden. Deze leden zijn hiervoor speciaal opgeleid door de belastingdienst.

U kunt van deze dienst gebruik maken als u lid bent van de KBO of PCOB.

Nog geen lid???
Dan kunt u zich opgeven via SENtrum bij één van de ouderenbonden of rechtstreeks bij een afdeling in uw woonplaats.

Voorwaarden verbonden aan de service
- u bent lid van de KBO of PCOB;
- u bent 65 jaar of ouder;
- uw totale inkomen mag de inkomensgrenzen van de huur- en/of de zorg    toeslag niet overschrijden;
- het gaat om een eenvoudige belastingaangifte.

In contact komen met een invulhulp
Meestal krijgt u informatie over de belastingservice via de nieuwsbrief van uw afdeling. Maar u kunt ook contact opnemen met de secretaris van uw afdeling. Het adres van uw afdelingssecretaris is meestal te vinden in uw gemeentegids.

De kosten
De invulhulpen mogen de door hen gemaakte onkosten in rekening brengen. In Overijssel geldt de afspraak dat dit maximaal € 10,- mag zijn.