Publicaties

 1. Aandachtspunten voor gemeenten

  Uit verslag 29 april 2014 Pizzameeting

 2. Agenda bij handreiking beleidsplan jeugd 2014

  Waar op te letten bij het beleidplan jeugd

 3. Checklist Mantelzorgvriendelijk Wmo-beleid in de praktijk

  checklist mantelzorg

 4. De zorgvrager centraal

  Totaal aanbod in klachtenondersteuning en cliëntenraadpleging

 5. Een sterke positie innemen (jeugdzorg)

  Brochure belangenbehartiging van de jeugdzorg in Overijssel en transitie

 6. Een transparant en toegankelijk klachtenbeleid AWBZ-instellingen

  Onderzoek naar klachtenbeleid instellingen

 7. Focusgroep

  Focusgroep

 8. GGZ Manifest raadsverkiezingen 2014

  manifest ggz 2014

 9. Handreiking beleidsplan jeugd 2014

  Adviezen bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet naar gemeenten

 10. Handreiking Meten van Kwaliteit in de Wmo

  handreiking PGB in de Wmo

 11. Handreiking Toetsing jeugdzorg

  Criteria vanuit cliëntenperspectief

 12. Handreiking Wmo en auditieve beperkingen

  Tips hoe gemeenten in hun WMO-beleid aandacht kunnen besteden aan auditief beperkten.

 13. Handreiking: de Jeugdzorg gaat veranderen

  Aanbevelingen voor gemeenten

 14. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Colofon'

  Verantwoording van de inhoud van de kaartenbak 'Zorg dichtbij huis'.

 15. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Eén loket'

  Checklist voor de vormgeving van één centraal loket voor alle informatie over wonen, zorg en welzijn .

 16. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Kosten'

  Checklist kosten voor gebruikers van zorg- en dienstverlening.

 17. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Mantelzorg'

  Checklist voor mantelzorgers, te gebruiken door vertegenwoordigers Wonen, Zorg en Welzijn.

 18. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Mobiliteit'

  Checklist mobiliteit bij langer of opnieuw zelfstandig wonen.

 19. Kaartenbak 'Zorg dichtbij huis': kaart 'Wonen en wijk en dorp'

  Checklist voor de inrichting van woonzorgzone's.

 20. Klachtenreglement Zorgbelang Overijssel

  Klachtenreglement Zorgbelang Overijssel

 21. Kwaliteit van leven........Naar wens van de cliënt?

  Kwaliteit van leven....Naar wens van de cliënt Onderzoek naar de behoeften en wensen van verpleeg- en verzorgingshuisbewoners in de regio Twente

 22. Nieuwsbrief jeugdzorg april 2011

  nieuws belangenbehartiging jeugdzorg Overijssel

 23. Online cliëntenraadpleging

  Online clIéntenraadpleging

 24. Persoonlijke aandacht... daar gaat het om!

  Overijsselse cliëntenraden over de kwaliteit van verpleeg- en verzorgingshuizen

 25. Power Point regio IJsselland 3 april 2014 Zwolle

  presentatie

 26. Powerpoint 14 gemeenten transitie jeugdzorg 10 april 2014

  presentatie 10 april in Wierden jeugdzorg

 27. Presentatie april 2014 bijeenkomst Wierden

  jeugdzorg transitie powerpoint

 28. Raadplegen & Partciperen

  aanbod dienstverlening

 29. Schouw of Mystery Guest(s)

  Schouw / Mystery Guest

 30. Spiegelgesprek

  Spiegelgesprek

 31. Themarapportage aug sep 2013

  rapportage jeugdzorg

 32. Themarapportage jeugdzorg mei juli 2013

  rapportage jeugdzorg

 33. Tien tips voor burgers over MRSA

  Tips MRSA

 34. Toetsing zorgplansystematiek 2014

  methode toetsing

 35. Verslag 10 april bijeenkomst Wierden

  Verslag bijeenkomst Cliëntenparticipatie transitie jeugdzorg in de praktijk op 10 april 2014 te Wierden

 36. Verslag bijeenkomst 14 mei IJsseland

  Verslag

 37. Verslag bijeenkomst 3 april IJsselland

  Verslag bijeenkomst Cliëntenparticipatie transitie jeugdzorg in de praktijk op 3 april 2014 te Zwolle

 38. Verzekerd van Zorg?

  Resultaten uit de meldactie "Monitoring invoering nieuwe zorgverzekeringswet"

 39. Voor een goed advies

  overzicht van in te huren diensten

 40. Waaier 'Zorg dichtbij huis'

  Programma van eisen voor beleidsmakers

 41. Wachtkameronderzoek

  Wachtkameronderzoek

 42. Wat heeft de jeugd nodig

  transitie jeugdzorg, aanbevelingen voor de gemeenten

 43. Wat vinden mensen van een verstandelijke beperking?

  handreiking

 44. Werken aan wensen

  Werken aan wensen

 45. Wist u dat? Uitkomst cliëntenpanel over jeugdzorg

  uitkomst cliëntenpanel over jeugdzorg

 46. Zelfevaluatie adviesorganen Wmo Vragenlijst

  Vragenlijst voor adviesorganen om de effecten van advieswerk vast te stellen en deze waar nodig te verbeteren. Dit document hoort bij 'Zelfevaluatie adviesorganen Wmo, Handleiding'.

 47. Zelfevaluatie Wmo-raden

  Deze tussenrapporatge bevat de resultaten van alle onderdelen van de zelfevaluaties van 82 Wmo-raden.

 48. Zorg in Eigen Hand: digitale Verwijsgids Vrouwen- en Meidenhulpverlening in Overijssel

  Overzicht op thema van zorgaanbieders in Overijssel voor vrouwen in Overijssel.

 49. Zorg naar gemeenten

  Deze raadpleging richt zich op mensen met een beperking en hun mantelzorgers die te maken kunnen krijgen met de decentralisatie van extramurale AWBZ-zorg. Het gaat hierbij zowel om mensen met een indicatie voor AWBZ zorg als mensen zonder AWBZ indicatie.