Publicaties

  1. Handreiking Wmo en auditieve beperkingen

    Tips hoe gemeenten in hun WMO-beleid aandacht kunnen besteden aan auditief beperkten.

  2. Toetsing zorgplansystematiek 2014

    methode toetsing