Publicaties

 1. Handreiking Meten van Kwaliteit in de Wmo

  handreiking PGB in de Wmo

 2. Zelfevaluatie adviesorganen Wmo Vragenlijst

  Vragenlijst voor adviesorganen om de effecten van advieswerk vast te stellen en deze waar nodig te verbeteren. Dit document hoort bij 'Zelfevaluatie adviesorganen Wmo, Handleiding'.

 3. Zelfevaluatie Wmo-raden

  Deze tussenrapporatge bevat de resultaten van alle onderdelen van de zelfevaluaties van 82 Wmo-raden.

 4. Zorg naar gemeenten

  Deze raadpleging richt zich op mensen met een beperking en hun mantelzorgers die te maken kunnen krijgen met de decentralisatie van extramurale AWBZ-zorg. Het gaat hierbij zowel om mensen met een indicatie voor AWBZ zorg als mensen zonder AWBZ indicatie.