Zelfevaluatie Wmo-raden

Deze tussenrapporatge bevat de resultaten van alle onderdelen van de zelfevaluaties van 82 Wmo-raden.

Auteur

Trudi Nederland en G├╝lsun Dogan

Uitgever

Verwey Jonkers

Publicatiejaar

2008

Soort publicatie

rapport

Download