Zelfevaluatie adviesorganen Wmo Vragenlijst

Wilt u weten wat de effecten zijn van uw Wmo Raad en hoe u die kunt vergroten? Zou u als Wmo Raad uw strategie willen aanscherpen? Wilt u weten hoe u als Wmo adviesorgaan functioneert ten opzichte van andere organen in Nederland? Maak dan gebruik van het zelfevaluatieinstrument dat is ontwikkeld door het Verwey-Jonkerinstituut in opdracht van de Zorgbelangorganisaties en de Vereniging Landelijk Platform GGz. Alle Wmo Raden (in oprichting) in Overijssel ontvangen binnenkort een brochure met informatie over dit instrument. Wmo raden kunnen gratis gebruik maken van dit instrument en eventuele begeleiding. Meer informatie kunt u krijgen bij Wil Asma of Gerry Vrieling, beleidsmedewerkers Wmo.

Auteur

Verwey-Jonker instituut

Uitgever

Verwey-Jonker instituut

Publicatiejaar

2007

Soort publicatie

Beleidsdocument

Download