Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Deze checklist helpt mensen zich voor te bereiden op een gesprek met de gemeente in het keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek is een gesprek tussen een medewerker van de gemeente en de cliënt en of diens mantelzorger die de behoefte aan zorg en ondersteuning in kaart moet brengen. Door de onderwerpen langs te gaan kunt u als mantelzorger uw eigen situatie in beeld brengen zodat bij het bepalen van zorg- en ondersteuningplan voor de degene die zorg behoeft, er ook voldoende aandacht is voor de positie van de mantelzorger.

Er is ook een verkorte checklist beschikbaar

Auteur

Platform Mantelzorg Overijssel

Uitgever

Belangenorganisaties Overijssel

Publicatiejaar

2015

Soort publicatie

checklist

Download