Kwaliteit van leven........Naar wens van de cliënt?

De aanleiding tot dit onderzoek is de behoefte van het Zorgkantoor om in het kader van Verantwoorde Zorg beter op de hoogte te zijn van de meningen/wensen van cliënten/bewoners. De afdeling Zorginkoop van Menzis heeft dan ook opdracht gegeven tot het uitvoeren van dit onderzoek. Het onderzoek is een vervolg op het rapport ‘Persoonlijke aandacht…. Daar gaat het om!’ dat in april 2005 is uitgekomen. Hierin is een inventarisatie weergegeven betreffende de knelpunten ten aanzien van wonen, welzijn en zorg in de verzorgings- en verpleeghuizen in Overijssel. Vanuit dat onderzoek wordt in dit onderzoeksrapport nader ingegaan op het item dagbesteding dat destijds is onderzocht.

Auteur

Mw. drs. J.D. Vedders – Dekker, projectleider

Uitgever

Zorgbelang Overijssel

Publicatiejaar

2008

Soort publicatie

rapport

Download