Handreiking Wmo en auditieve beperkingen

Tips hoe gemeenten in hun WMO-beleid aandacht kunnen besteden aan auditief beperkten.

Auteur

Zorbelang Nederland en Dovenschap.

Uitgever

Zorgbelang Nederland